O nasFirma HYDROSERVIS Sp. j. Zakład Geologiczno-Wiertniczy jest zakładem górniczym z tradycją i bogatym doświadczeniem i wykonuje wszelkie prace i roboty geologiczne, związane z zaopatrzeniem w wodę z wód podziemnych i powierzchniowych.

Dysponujemy wysoko kwalifikowaną kadrą wykształconych fachowców, a w terenie kadrą wiertaczy, zapewniając wysoką jakość opracowań projektowo-dokumentacyjnych, prac i robót geologicznych wykonywanych w terenie.

Na wykonane prace i roboty udzielamy 36 miesięcznych gwarancji sprawnego działania.

Posiadamy ponad 40-letni staż geologiczno-wiertniczy ze wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami, co pozwala na bieżące korygowanie ewentualnych odstępstw od założeń projektowych bez konieczności przerywania prac.

Dysponujemy szeroką bazą informacyjną oraz własnym, obszernym archiwum hydrogeologicznym otworów obejmującym w szczególności teren województwa wielkopolskiego oraz zachodniej Polski.

Dla potrzeb udokumentowania zasobowego ujęć (zasoby dyspozycyjne, odnawialne i eksploatacyjne) oraz dokumentacji hydrogeologicznych wykonywanych w związku z ustanawianiem stref ochronnych ujęć oraz migracji zanieczyszczeń stosujemy zaawansowane techniki modelowania matematycznego

Do pobrania:

Lista wybranych obiektów referencyjnych

e-mail: biuro@hydroservis.com    |    ul. Smardzewska 15, 60-161 Poznań, Polska    |    Telefon: +48 61 863 00 33    |    Faks: +48 61 863 02 62