Odwierty i projekty dolnego źródła ciepła

Wiercimy i zabudowujemy odwierty pionowymi wymiennikami ciepła (sondy geotermalne)
- Dysponujemy sprzętem pozwalającym na wiercenie w każdych warunkach geologicznych do głębokości 200,0m
- W zależności od głębokości odwiertu i lokalizacji (lokalnych warunków geologicznych oraz układu krążenia wód podziemnych) dobieramy odpowiednie oprzyrządowanie i metodę wiercenia tak, aby nie powodować uszczerbku w środowisku naturalnym oraz ew. skażenia wód podziemnych
- Korzystamy z sond pionowych firm Aspol, Muovitech, Stuewa, Haka Gerodur

Projektujemy i przygotowujemy inwestycje i wiercenia
- Posiadamy prywatne i obszerne archiwum dzięki czemu potrafimy z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć warunki geologiczne występujące w miejscu inwestycji, co w konsekwencji pozwala uniknąć zbędnego ryzyka (np. wiercenie odwiertów z samowypływem artezyjskim) oraz ewentualnie skorygować założenia projektowe dotyczące wydajności cieplnej odwiertów
- W oparciu o obowiązujące przepisy prawa geologicznego i górniczego wykonujemy projekty robót geologicznych dolnego źródła ciepła z uwzględnieniem lokalnych warunków geologicznych
- Sporządzamy stosowne dokumentacje powykonawcze
- Prowadzimy obsługę administracyjno-prawną inwestycji w zakresie związanym z korzystaniem z ciepła ziemi

Szczegółowe informacje udzialamy w trakcie indywidualnego spotkania. Prosimy o kontakt pod numerem +48 604 520 470 lub na adres e-mail wiercenia@hydroservis.com

Zestaw 20 pionowych odwiertów zabudowanych sondami geotermalnymi    Wiercenie odwiertu z zabudową pionowego wymiennika ciepła - sondy geotermalnej    Wiercenie odwiertu z zabudową pionowego wymiennika ciepła - sondy geotermalnej

Pompa ciepła w oparciu o pionowe odwierty sond geotermalnych w układzie zamkniętym

Do pobrania:

Oferta pionowych odwiertów do zabudowy sond geotermalnych

e-mail: biuro@hydroservis.com    |    ul. Smardzewska 15, 60-161 Poznań, Polska    |    Telefon: +48 61 863 00 33    |    Faks: +48 61 863 02 62