Budowa ujęć wody, wiercenie studni głębinowych


Rozwiązywanie problemów zaopatrzenia w wodę

Specjalizujemy się w kompleksowym rozwiązywaniu problemów zaopatrzenia w wodę, co nierozerwalnie wiąże się z budową ujęcia wody.
Budowa ujęcia wody to złożony i wieloetapowy proces polegający na planowaniu, projektowaniu, obsłudze administracyjno-prawnej, budowie (najczęściej wierceniu jednej lub kilku studni głębinowych i ich uzbrojeniu), rozruchu i serwisowaniu ujęcia.
Samo wiercenie studni głębinowej stanowi jedynie jeden z etapów mających na celu realizację inwestycji.
Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pracowniczą posiadającą uprawnienia potwierdzone stosownymi dokumentami urzędu górniczego. W naszym zespole pracują geolodzy posiadający odpowiednie uprawnienia, wiertnicy i instalatorzy.

Powierzając nam zadanie kompleksowego rozwiązania problemu zaopatrzenia w wodę otrzymują Państwo:
- pełną obsługę projektową (posiadamy własne archiwum) doświadczonego zespołu etatowych geologów uprawnionych
- obsługę administracyjno-prawną w zakresie uzgodnionym z inwestorem w ramach naszych kompetencji branżowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geologicznoego, wodnego, ochrony środowiska i ich obowiązującą interpretacją
- optymalizację ekonomiczną inwestycji w aspekcie kosztowym biorąc pod uwagę sprawność techniczną ujęcia, lokalizację i logistykę, obsługę i amortyzację oraz uzyskanie optymalnych parametrów fizyczno-chemicznych wody
- pełną obsługę nadzoru wykonawczego wraz ze stosownymi uprawnieniami urzędu górniczego
- pełną obsługę wykonawczą i sprzętową w terenie "pod klucz"
- pełną obsługę jakościową w zakresie doboru odpowiednich materiałów
- projekt, wykonanie oraz rozruch stacji uzdatniania wody
- rozruch i opiekę serwisową oraz serwis "szybkiej reakcji" w razie nagłej awarii
- gwarancję 36 miesięcy

Wiercenie udarowe wiertnicą samojezdną z napędem 6x6   Wiercenie wielkośrednicowe lewym obiegiem płuczki metodą air-lift   Wiercenie otworów geotechnicznych

Wykonujemy następujące rodzaje robót wiertniczych:
- odwierty penetracyjne, pilotażowe do głębokości 250m
- odwierty dla celów montażu pionowych sond geotermalnych do głębokości 200m
- odwierty geotechniczne małośrednicowe, wiercone metodą udarowo-obrotową
- odwierty hydrogeologiczne małośrednicowe metodą płuczkową z prawym obiegiem płuczki do głębokości 150m
- odwierty hydrogeologiczne wielkośrednicowe metodą płuczkową z podnośnikiem powietrznym i lewym obiegiem płuczki do głębokości 250m i końcowej średnicy wiercenia ok. 450mm (!)
- odwierty hydrogeologiczne wielkośrednicowe (począwszy od średnicy 508mm) metodą udarową i udarowo-obrotową w osłonie rur wiertniczych stalowych do maksymalnej głębokości ok 200m w zależności od lokalnych warunków geologicznych

Wiercenie studni udarowe w rurach stalowych   Naziemna termoizolacyjna obudowa studni w wykonaniu ze stali nierdzewnej   Obudowa studni z kręgów betonowych 2000mm

Ujęcia wody projektujemy i wykonujemy w oparciu o studnie głębinowe o średnicy zabudowy od 150mm - 400mm, w tym:
- studnie głębinowe wiercone
- studnie głębinowe wiercone artezyjskie
- studnie głębinowe wiercone pojemnościowe
Uprzejmie informujemy, że NIE WYKONUJEMY STUDNI WIERCONYCH O ŚREDNICY ZABUDOWY 50-150mm oraz STUDNI KOPANYCH W KRĘGACH

Głowica studni wraz z armaturą przystosowana do samowypływu artezyjskiego   Zgrzewanie elektrooporowe sieci wodnej   Wykonanie 21 szt. pionowych odwiertów sond geotermalnych wraz z dedykowanymi rozdzielaczami

Standardowo wykonujemy studnie i obudowy studni głębinowych z pełnym uzbrojeniem, tj. wyposażone atestowane rury i filtry studzienne, pompę głębinową, rury pompowe tłoczne, głowicę studni, obudowę podziemną lub naziemną termoizolacyjną, pełne okablowanie, sterowanie i podłączenie.

Wykonanie odwiertu penetracyjnego metodą obrotową prawym obiegiem płuczki   Montaż obudowy naziemnej termoizolacyjnej oraz pompy wraz z rurociągiem tłocznym   Wykonanie odwiertu penetracyjnego, poszukiwawczego

e-mail: biuro@hydroservis.com    |    ul. Smardzewska 15, 60-161 Poznań, Polska    |    Telefon: +48 61 863 00 33    |    Faks: +48 61 863 02 62